Kako bismo Vam olakšali praćenje novosti, na jednom mjestu smo pobrojali najvažnije iznose za 2023. godinu.

Minimalna bruto plaća u 2023. godini

Temeljem čl. 1. Uredbe o visini minimalne plaće za 2023. godinu (NN 122/2022), visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. utvrđuje se u bruto iznosu od 700,00 €.

Prema Zakonu o doprinosima, plaća za rad u punom radnom vremenu člana uprave trgovačkog društva, izvršnog direktora, likvidatora trgovačkog društva ili upravitelja zadruge ne može biti manja od umnoška iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 što za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. iznosi 888,67 €.

Osnovice za obračun doprinosa u 2023. godini

Temeljem Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu iznosi osnovica su:

  • Najniža mjesečna osnovica iznosi 519,53 €.
  • Najviša mjesečna osnovica iznosi 8.203,08 €.
  • Najviša godišnja osnovica iznosi 98.436,96 €.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća koja se primjenjuje za ovrhe u 2023. godini

Temeljem podataka Državnog zavoda za statistiku u Narodnim Novinama 125/2022. objavljena je prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2022.  te za navedeno razdoblje prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosi 7.583,00 kuna odnosno 1.006,44 €. Navedeni iznos je relevantan za utvrđivanje ovrha u 2023. godini, a temeljem čl.173. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20).

Ako je neto plaća radnika jednaka ili veća od 1.006,44 €, od ovrhe su izuzeti sljedeći iznosi:

  • 251,61 € ako se ovrha provodi radi uzdržavanja djeteta (1/4 od 1.006,44 €)
  • 503,22 € ako se ovrha provodi radi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja (1/2 od 1.006,44 €)
  • 670,96 € ako se ovrha provodi radi naplate ostalih tražbina (2/3 od 1.006,44 €).

Navedeni iznos prosječne mjesečne neto plaće primjenjivat će se na svaku isplatu plaće u 2023. godini pa tako i na isplatu plaće za prosinac 2022. ako se plaća isplaćuje u mjesecu za prethodni mjesec.

Visina osobnog odbitka od 01.01.2023.

Porezni razredi na dohodak od plaće

  • 20 % poreza na plaći obračunava se djelatnicima čiji dohodak (bruto plaća umanjena za doprinose na mirovinsko osiguranje) ne prelazi 3.981,69 €
  • 30 % poreza na plaći obračunava se djelatnicima čiji je dohodak iznad 3.981,69 €.

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati

  • Od 1. siječnja 2023. godine, dnevnica za Hrvatsku iznosi 26,55 €

Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe od 1. siječnja 2023.

  • Od 1. siječnja 2023. godine naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (loko vožnju) iznosi 0,40 €

Prag za obvezan ulazak u PDV

Od 1. siječnja 2023. godine prag za ulazak u sustav PDV-a iznosi: 39.816,84 €