Mjere za poticanje zapošljavanja u 2017. godini

Od 02.03.2017. počeo se primijenjivati paket pod sloganom »Od mjere do karijere«, a riječ je o devet Vladinih mjera za poticanje zapošljavanja.

Detaljnije o svim mjerama možete pronaći na linku, a u nastavku Vam donosimo mjere koje su zanimljive poslodavcima jer smanjuju trošak radnog mjesta. Riječ je o već postojećim mjerama s ponekim izmjenama.

Potpora za zapošljavanje

Prošle godine mjere su se razlikovale samo prema karakteristikama osoba koje mogu koristiti mjere, a sada je ujedinjeno u jednu mjeru.

Trajanje mjere je 12 mjeseci, a sufinanciraju se troškovi rada osobe koju zapošljavate do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom.

Mjeru mogu koristiti:

 • osobe bez staža osiguranja
 • osobe s radnim stažem (dugotrajno nezaposlene osobe, osobe starije od 50 i posebne skupine nezaposlenih)
 • osobe s invaliditetom
 • bivši polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Sada mjeru mogu koristiti i osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju.

Mjeru mogu koristiti:

  • nezaposlene osobe do 29 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale (ali mogu imati staža ostvarenog na drugim poslovima) i koje su prijavljene u evidenciju Zavoda najmanje 30 dana

Novost je da troškove prijevoza od sada snosi poslodavac.

Olakšice u vidu oslobođenja od obveze plaćanja doprinosa

Bitno je spomenuti i olakšice u vidu oslobođenja od obveze plaćanja doprinosa. Ovim olakšicama ste oslobođeni plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, za zaštitu zdravlja na radu i za zapošljavanje, što čini uštedu od 17,2% na bruto plaću.

Olakšice je moguće koristiti za dvije skupine radnika:

 1. osoba koja se prvi put zapošljava
  • osoba može biti zaposlena na određeno ili neodređeno
  • osoba ne smije imati ni dana mirovinskog staža
  • poslodavac je godinu dana oslobođen plaćanja doprinosa na plaću

2. osoba mlađa od 30 godina koja se zapošljava na neodređeno

 • osoba zaposlena na neodređeno
 • osoba mora biti mlađa od 30 godina u trenutku zaposlenja
 • poslodavac je pet godina oslobođen plaćanja doprinosa na plaću (čak iako je radnik u tom razdoblju prešao 30 godina)
 • ako radni odnos prestane prije isteka roka od 5 godina, nema nikakvih posljedica za poslodavca

Ova mjera je regulirana Zakonom o doprinosima.

Kombinacija i kumulacija mjera

Mjere je moguće kombinirati – npr. godinu dana ste oslobođeni plaćanja doprinosa na plaću temeljem ugovora na određeno za osobu koja se prvi put zapošljava, a zatim dodatnih pet godina temeljem ugovora na neodređeno. Drugi primjer je zapošljavanje osobe nakon stručnog osposobljavanja čime ostvarujete potporu za zapošljavanje, a možete dodatno koristiti i olakšicu za doprinose na plaću ako je osoba mlađa od 30 godina.