Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak (NN 156/22), donosimo Vam pregled iznosa najčešće isplaćenih neoporezivih naknada.

S izmjenama Zakona o radu (NN 151/22) na temu rada s izdvojenog radnog mjesta (rad od doma, tj. rad izvan poslovnih prostora poslodavca) definirano je da radnik ima pravo na novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak (NN 1/23) određeno je da novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada iznosi do 3,98 € po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 € mjesečno.

Isplata novčane naknade za podmirivanje troškova prehrane od 01. 01. 2023. godine

Novost od 01.01.2023. godine po pitanju isplate paušalne novčane naknade za podmirivanje troškova prehrane jeste ograničenje isplate na mjesečnoj razini. Do sada se paušalna naknada mogla isplatiti i za cijelu godinu unaprijed, a od 01.01.2023. može se isplaćivati na mjesečnoj razini ili, ukoliko se ne isplaćuje mjesečnoj razini, kumulativno za broj navršenih mjeseci za koje se isplaćuju, tj. više se ne može isplaćivati unaprijed.