U tablici koju Vam dostavljamo ukratko se osvrćemo na mogućnosti isplate najzanimljivijih neoporezivih naknada koje su Vam dostupne prema Zakonu o porezu na dohodak i pripadajućem Pravilniku.

Neoporezivi iznosi naknada, potpora, nagrada

Ako u međuvremenu zaposlite novog djelatnika važno je da prije isplate neoporezive naknade putem e-porezne provjerite je li mu bivši poslodavac već isplatio dio/cijelu naknadu jer Vi kao poslodavac u tom slučaju možete isplatiti samo razliku do punog iznosa neoporezive naknade na godišnjoj razini.

Kod svih navedenih vrsta isplata nužno je napraviti Odluke društva prema kojima će se izvršiti isplate.

Također kod isplate neoporezivih iznosa treba voditi računa o formatu virmana za plaćanje koji  treba zadovoljiti SEPA pravila u plaćanju:

VAŽNO: u poziv na broj platitelja kao i primatelja upisuje se OIB isplatitelja (odnosno poslodavca).

Vrsta neoporezivog primitka Iznos   Način ostvarivanja prava    Zaštićen od ovrhe u cijeloj svoti   Tko ostvaruje pravo Napomena    Šifra osobnog primanja