U tablici koju Vam dostavljamo ukratko se osvrćemo na mogućnosti isplate najzanimljivijih neoporezivih naknada koje su Vam dostupne prema Zakonu o porezu na dohodak i pripadajućem Pravilniku.

Isplate od rednog broja 1-4 su Vam već poznate jer ste bili u mogućnosti iste koristiti i u prethodnoj 2018. godini dok Vam dodatno skrećemo pozornost na mogućnost isplate novih neoporezivih primitaka prema izmjenama Pravilnika koje su u primjeni počevši od 01.rujna 2019.g. (tablica red. br. 5-8)

Neoporezive isplate radnicima 2019

Neoporezive isplate zaposlenima 2019

Troškovi ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga za odmor radnika prema propisu Ministarstva turizma, do 2.500,00 kn godišnje nismo uvrstili u tablicu s obzirom da Ministarstvo još nije donijelo potrebne propise pa se primjena očekuje početkom 2020.godine.

Ako u međuvremenu zaposlite novog djelatnika važno je da zatražite pisanu izjavu djelatnika kojom Vam potvrđuje da nije primio neki od iznosa kod bivšeg poslodavca ili da navede u kojem iznosu je pravo ostvario u ovoj godini  jer Vi kao poslodavac u tom slučaju možete isplatiti samo razliku do punog iznosa neoporezive naknade na godišnjoj razini.

Kod svih navedenih vrsta isplata nužno je napraviti Odluke društva prema kojima će se izvršiti isplate.

Novim Pravilnikom utvrđena je nova vrijednosti tuzemne dnevnice za službeni put koja od 01.09.2019.  iznosi 200,00 kuna za punu dnevnicu,  100,00 kuna za pola dnevnice, dok sva ostala pravila i način isplate troškova po putnom nalogu ostaju kao i do sada.