Obračun plaće, novosti u 2017. godini

Promjene poreznih stopa i razreda za obračun plaća u 2017. godini

Ukidaju se dosadašnje porezne stope od 12%, 25% i 40% i njihovi porezni razredi. Od 2017. godine vode se nove porezne stope od 24% (porezni razred do 17.500,00 kn) i 36% (porezni razred od 17.500,01 kn do neograničeno)

Promjena osnovnog osobnog odbitka od 2017. godine

Osnovni osobni odbitak iznosi 3.800,00 kuna. Uz tu promjenu povećavaju se i koeficijenti za odbitak za djecu i uzdržavane članove, dok osnovicu za taj odbitak čini 2.500,00 kn (2.500,00 kn x koeficijent osobnog odbitka = iznos

  • koeficijent za prvo dijete i uzdržavanog člana=0,7
  • koeficijent za drugo dijete =1
  • koeficijent za treće dijete=1,4

Izračun osobnog odbitka djelatnika po novom obračunu primjenjuje se od 01.01.2017. godine, što znači i za plaće od prosinca 2016.godine.

Promjena minimalne plaće za 2017. godinu

Od 2017. godine minimalna plaća iznosi 3.270,00 kuna. Navedeno se odnosi na plaću od siječnja 2017. godine  koja se isplaćuje u veljači.

Novosti kod plaća članova uprave od 2017. godine

Velika novina je i da od 1. siječnja 2017.   za osobe u radnom odnosu koji su istovremeno kod poslodavca članovi uprave ili izvršni direktor ili izvršni upravitelji zadruge, osnovica za plaćanje doprinosa za puno radno vrijeme ne može biti niža od 5.030,35 kn.

Ako osoba radi u nepunom radnom vremenu osnovica se preračunava razmjerno radnom vremenu.

Obračun plaće u naravi od 2017. godine

Rok za plaćanje doprinosa i poreza na primitke u naravi produžuju se i dospijevaju na naplatu najkasnije do 15-og dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je primitak ostvaren.