U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje poslodavcima je omogućeno korištenje olakšice za zapošljavanje osobe mlađe od 30 godina u vidu oslobođenja plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje u trajanju od 5 godina.

Uvjeti za ostvarivanje olakšice

Uvjeti za ostvarivanje olakšice su da:

  • se ugovor o radu sklapa s osobom do 30 godina života
  • se ugovor o radu se sklapa na neodređeno vrijeme
  • mlada osoba do 30 godina života nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim ili povezanim poslodavcem.

Ukoliko osoba mlađa od 30 godina ima radnog staža u struci i prethodni poslodavac je već iskoristio olakšicu za doprinose za zdravstveno osiguranje, novi poslodavac može koristiti olakšicu ponovo u trajanju od 5 godina, ukoliko poslodavci nisu međusobno povezane pravne osobe (imaju istog vlasnika, jedna je pravni sljednik ili vlasnik druge..)

Posebni slučajevi

Ako dva poslodavca obavljaju djelatnost u supoduzetništvu ili se smatraju povezanim osobama u smislu odredbi propisa koji uređuju porez na dobit, a jedan od tih poslodavaca sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme s mladom osobom, koja je prethodno bila u radnom odnosu kod poslodavca supoduzetnika, odnosno povezane osobe i za koju je taj poslodavac već koristio olakšicu zbog zapošljavanja mlade osobe, novi poslodavac (supoduzetnik ili povezana osoba) može koristiti olakšicu nastavno, u obliku neobračunavanja doprinosa na osnovicu, do isteka razdoblja od pet godina računajući od prvog dana korištenja olakšice kod prvog poslodavca.

Za ostvarivanje prava na olakšicu je važno da je osoba u trenutku zaposlenja mlađa od 30 godina, a olakšica za poslodavca ne prestaje s navršenih 30 godina zaposlenika.

Primjerice, ako poslodavac zaposli osobu s navršenih 29 godina života, moći će koristiti olakšicu do 34 godine života zaposlenika.

Pravo na korištenje olakšice 1 + 5 godina

Ako poslodavac zaposli osobu, koja nema prethodnog radnog staža, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, za vrijeme trajanja ugovora također ima pravo na oslobođenje plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje tu godinu. 

Istekom ugovora na određeno vrijeme poslodavac može istu osobu zaposliti na neodređeno vrijeme i koristiti olakšicu narednih pet godina

Prema tome, poslodavac može olakšicu za jednog zaposlenika iskoristiti u trajanju od šest godina.

Ušteda poslodavca

Izračun uštede doprinosa za zdravstveno ako poslodavac zaposli osobu mlađu od 30 godina s adresom u Zagrebu i  bruto plaćom od 5.000,00 kuna bez uzdržavanih članova na poreznoj kartici: 

Na mjesečnoj razini825,00 kuna
Na razini jedne godine9.900,00 kuna
Na razini pet godina49.500,00 kuna
Na razini šest godina59.400,00 kuna