Porezne novosti 2017, porez na dobit

Porez na dobit

Porezom na dobit oporezuje se financijski rezultat poslovanja poduzeća na godišnjoj razini, koji se utvrđuje kao razlika prihoda i rashoda poduzeća u toku poslovne godine.

No postoje određeni rashodi koji nisu priznati za potrebe oporezivanja porezom na dobit u 100% iznosu, a to su sljedeći:

 1. Trošak reprezentacije – priznato je samo 30% troška, od 2017. godine bit će 50% troška;
 2. Trošak osobnih automobile – priznato je 70%, a od 2018. godine bit će 50% troška;
 3. Otpisi potraživanja – u cjelosti se priznaju otpisi zastarjelih potraživanja do 200,00 kuna od nepovezanih fizičkih osoba
 4. Otpisi potraživanja – od nepovezanih osoba ako :
  • troškovi pokretanja postupka za naplatu premašuju svotu potraživanja
  • pokrenuta je radnja za naplatu potraživanja, ali je utvrđena nemogućnost naplate

Za oporezivanje dobiti ostvarene u 2016. godini koristit će se stopa od 20%, no predujmovi koji će se plaćati u 2017. godini na mjesečnoj razini plaćat će se po novoj stopi od 12% odnosno 18%.

Dobit ostvarena u 2017. godini bit će oporeziva novim stopama poreza na dobit , a to su :

 • 12% za porezne obveznike koji u poreznom razdoblju ostvare prihode do 3 milijuna kuna;
 • 18% za porezne obveznike koji u poreznom razdoblju ostvare prihode veće od 3 milijuna kuna.

Reinvestiranje dobiti

Za 2016. godinu još je moguće koristiti reinvestiranje dobiti kao način smanjenja porezne osnovice, što za možebitnu dobit ostvarenu u 2017. godini više neće biti moguće.

Ukoliko se odlučite za reinvestiranje dobiti  važno je napomenuti da je potrebno poslati JOPPD obrazac na Poreznu upravu s danom donošenja Odluke o reinvestiranom dobitku, a ne s datumom Rješenja trgovačkog suda o povećanju temeljnog kapitala.

Isplata predujmova dobiti tijekom godine

Poduzetnik si može u toku godine isplatiti predujam dobiti za tu godinu, no preporučljivo je da prije isplate napravi privremeni Račun dobiti i gubitka kako ne bi došlo do prevelike isplate u odnosni na konačnu dobit.

Tom dijelu treba pristupiti s posebnom pozornošću, jer kod isplate predujma potrebno je poslati JOPPD obrazac na Poreznu upravu. Ukoliko se pojavi situacija da je isplaćen veći predujam od ostvarene dobiti za isplatu na kraju godine , navedena razlika smatra se izuzimanjem i oporezuje se porezom po stopi od 40%.

Isplatu predujma dobiti treba popratiti Odluka o isplati dobiti napravljena s datumom kada je predujam isplaćen te je potrebno voditi evidenciju isplate predujma u toku godine.

Zajedno s predajom obrasca poreza na dobit za 2016. godinu potrebno je predate i potpisanu  te pečatom ovjerenu evidenciju isplaćenih predujmova dobiti za tekuću godinu.

Za primjer evidencije, molim Vas da nas kontaktirate te ćemo Vam dati detaljne upute.

Rokovi predaje godišnjih izvještaja

U 2017. godini dolazi do promjene roka predaje godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu te se :

 1. Godišnji financijski izvještaji (GFI) za 2016. godinu trebaju predati za potrebe statistike kao i Obrazac poreza na dobit do zaključno s 30.04.2017.
 2. Godišnji financijski izvještaji (GFI) za 2016. godinu trebaju predati za potrebe javne objave do zaključno  s 30.06.2017.