Porezne novosti u 2017. – PDV

Ulazak i izlazak iz PDV-a

Obveznikom PDV-a poslovni subjekt može postati:

  • Dobrovoljno – Zahtjevom za ulazak u sustv PDV-a i obvezan je ostati u sustavu PDV-a 5 godina;
  • Po sili zakona – ukoliko mu ukupne isporuke bez PDV-a u 2016. prelaze 230.000,00 kuna (za 2017.), dok će se za 2018. godinu prag ulaska u sustav PDV-a povećati na 300.000,00 kuna (ukupne isporuke u 2017. godini.)

U sustav PDV-a poslovni subjekt može ući tijekom godine, neovisno o tome kada je počeo obavljati gospodarsku djelatnost.

U slučaju ulaska i izlaska iz sustava PDV-a poduzetnik treba provjeriti treba li obaviti ispravak pretporeza na :

  • Dugotrajnoj imovini
  • Zalihama dobara
  • Napraviti usklađenje i ispravke pretporeza u obrascu PDV-a za 12/2016.

Promjene kod PDV-a za ugostitelje od 2017. godine

Najveća promjena u sustavu PDV-a odnosi se na povećanje stope PDV-a na ugostiteljske usluge s 13% na 25%, što znači da je preračunata stopa od 01.01.2017. godine 20%.

Porez na potrošnju u ugostiteljskim objektima i dalje za Grad Zagreb ostaje 2%, a za ostatak Hrvatske 3%, kao što ostaje i obveza predaje Obrasca poreza na potrošnju do 20. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca na koji se obračun odnosi.

Obveznici PDV-a koji se bave djelatnošću trgovine na malo obvezni su s danom stupanja na snagu novih poreznih stopa provesti popis zaliha dobara kojima se mijenja stopa PDV-a te utvrditi cijene s uračunatim porezom po novim sopama – neovisno o tome mijenja li se cijena ili ne.

Prema navedenom mogućnosti su sljedeće:

  • Povećanje maloprodajne cijene – marža ostaje ista
  • Maloprodajna cijena ostaje ista – promjena marže
  • Smanjenje maloprodajne cijene – marža ostaje ista

PDV-K obrazac se više ne podnosi

Ujednos Vam želimo napomenuti da se za 2016. godinu više ne podnosi godišnji PDV-K obrazac, već se sva dokumentacija  i promjene koje nisu evidentirane pravodobno u 2016. godini, djelomično priznavanje pretporeza, neusklađenosti i manjkavosti utvrđene u 2016. godini,  trebaju evidentirati u PDV obrazac za prosinac 2016. čiji je rok za slanje 20.01.2017. godine.