Prema izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak koji je na snazi od 01. listopada 2022. godine neoporezivi primitci moći će se isplaćivati u sljedećim svotama:

  • Poslodavci će moći isplatiti razliku do punog iznosa neoporezivog primitka do 31.12.2022. godine. 
  • Primjerice, ako je poslodavac djelatniku do 30.09.2022. isplatio 5.000,00 kuna neoporezive nagrade za radne rezultate, koliko je do tada bilo maksimalno neoporezivo, razliku od 2.500,00 kuna do maksimalno propisanog neoporezivog iznosa poslodavac djelatniku može isplatiti do 31.12.2022. godine.

Novčana naknada za podmirivanje troškova prehrane djelatnika može se isplaćivati na dva načina:

  • ili u paušalnom iznosu do 6.000,00 godišnje 
  • ili na temelju vjerodostojne isprave do 12.000,00 kuna godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. 

To znači da djelatnik u jednom poreznom razdoblju (kalendarska godina) od jednog ili više poslodavaca ne može ostvariti obje vrste primitka po osnovi prehrane.

Isplata novčane naknade za podmirivanje troškova prehrane od 01.01.2023. godine

Prema izmijenjenom Pravilniku o porezu na dohodak od 1. siječnja 2023. godine više se ne ograničava isplata obje vrste prehrane na godišnjoj razini već na mjesečnoj:

  • do 500,00 kuna mjesečno kada se isplaćuje paušalna naknada (do 6.000,00 kn godišnje)
  • do 1.000,00 kuna mjesečno kada se isplaćuje temeljem vjerodostojne dokumentacije o iznosu stvarnih troškova prehrane (do 12.000,00 kuna godišnje)

U slučaju da se isplaćuju novčane naknade, odnosno podmiruju troškovi prehrane za više mjeseci istoga poreznog razdoblja, one se mogu neoporezivo isplatiti u ukupnoj svoti kumulativno za broj navršenih mjeseci za koje se isplaćuju.

  • Primjerice, ako poslodavac djelatniku od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine nije isplaćivao naknadu za prehranu u paušalnom iznosu ( do 6.000,00 kn godišnje), djelatniku se može naknada isplatiti kumulativno u ukupnom iznosu za navršenih 6 mjeseci odjednom, tj. može mu se isplatiti najviše 3.000,00 kuna (6 mjeseci × 500,00 kuna mjesečno), ali mu se ne može isplatiti ostatak do propisanog iznosa unaprijed za buduće mjesece.
  • Isti princip vrijedi i za slučaj kada se prehrana isplaćuje temeljem vjerodostojne dokumentacije o iznosu stvarnih troškova prehrane.