Koje poduzetnike ove potpore trebaju zanimati

 

Ako ste firma koja u narednih 3 godine planira investirati 50.000 EUR i otvoriti tri nova radna mjesta onda je ovaj tekst za Vas. 

To se odnosi za mikro poduzetnike, kod kojih su zadovoljena sljedeća dva uvijeta:

  • manje od 10 zaposlenih
  • i jedan od dva uvijeta: ili godišnji promet do 2 mil EUR ili godišnja bilanca do 2 mil EUR 

Ako ne spadate u mikro poduzetnike zanimaju Vas sljedeći uvijeti:

−150.000 € i uz otvaranje najmanje 5 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja za male, srednje i velike poduzetnike;
−50.000 € i uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko komunikacijskih sustava i softvera

U sljedećoj tablici možete vidjeti kategorizaciju poslovnih subjekata relavantnu za ove poticaje:

  

Potpore

 

Potpore za projekte ulaganja u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja i odnose se na projekte ulaganja i jačanja konkurentske sposobnosti u:


−proizvodno-prerađivačkim aktivnostima;
−razvojno-inovacijskim aktivnostima;
−aktivnostima poslovne podrške;
−aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.


Potpore se ne mogu dodijeliti za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice EU 

Ulaganje je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Kod ulaganja u temeljitu promjenu u proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice, prihvatljivi troškovi moraju prelaziti pad vrijednosti (amortizaciju) imovine vezane uz aktivnost koja se modernizira tijekom 3 prethodne fiskalne godine. Kod ulaganja u diversifikaciju postojeće poslovne jedinice, prihvatljivi troškovi moraju prelaziti za najmanje 200% knjigovodstvenu vrijednost imovine koja se ponovno koristi, kako je uknjižena u fiskalnoj godini koja prethodi početku radova.

Minimalno razdoblje očuvanja ulaganja iznosi pet godina nakon završetka ulaganja za velike poduzetnike, a za mikro, male i srednje poduzetnike tri godine nakon završetka ulaganja, ali ne kraće od razdoblja korištenja potpora.

 

Intenzitet potpore

 

Potpora za ulaganje se izračunava kao propisani postotak od prihvatljivih troškova ulaganja.
Prihvatljivi troškovi ulaganja:
– troškovi ulaganja u materijalnu (novu, ne ranije korištenu) i nematerijalnu (patenti, licence, know-how ili nepatentirano stručno znanje) imovinu;
ili
– troškovi otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, a koji se izračunavaju kao trošak bruto II plaće tijekom razdoblja dvije godine.
U opravdane troškove ulaganja neće se uračunavati zemljište, ranije izgrađene zgrade/građevine i ranije korištena oprema/strojevi. Za velike poduzetnike troškovi stjecanja nematerijalne imovine prihvatljivi su samo do granice od 50% ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja za projekt.

 

 

Novootvoreno radno mjesto povezano s početnim ulaganjem: znači neto povećanje broja zaposlenih u dotičnoj poslovnoj jedinici u usporedbi s prosjekom zaposlenih u proteklih dvanaest mjeseci što znači da će se eventualna radna mjesta izgubljena tijekom tog razdoblja oduzeti od prividnog broja novootvorenih radnih mjesta.

 

Prijava

 

Prema proceduri prijave za korištenje poticajnih mjera temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN, 102 /15, 25/18), poduzetnik koje želi steći status nositelja poticajnih mjera dužan je prije početka ulaganja podnijeti Prijavu za korištenje poticajnih mjera u obliku propisanih obrazaca Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Početak ulaganja, odnosno početak rada na projektu ulaganja je početak građevinskih radova na predmetnom ulaganju ili prva zakonski obvezujuća preuzeta obveza poduzetnika u smislu narudžbe opreme ili druge obveze koja ulaganje čini neopozivom, a što prije nastupi. Kupnja zemljišta i pripremni radovi poput dobivanja dozvola i provedbe pripremnih studija izvedivosti se ne smatraju početkom ulaganja, odnosno početkom rada na projektu ulaganja.

 

Imamo dugogodišnje iskustvo u pripremanju projekata i izradu poslovnih planova.

 

Cijene se kreću od 10.000 HRK po projektu.