Mnogi poduzetnici krajem godine kupnjom imovine pokuÅ”avaju povećati troÅ”kove ne znajući da im to neće ući u troÅ”ak te godine. Naime imovina se troÅ”i kroz određeno razdoblje, te tako i ulazi u troÅ”ak. Takvo postupno troÅ”enje imovine naziva se amortizacija.

Kako bi se određena imovina smatrala dugotrajnom mora zadovoljiti sljedeće kriterije:

  • Vijek uporabe dulji od godinu dana
  • TroÅ”ak nabave veći od 3.500,00 kuna

Za obračun amortizacije dopuŔtene su 3 metode amortizacije:

  • Linearna metoda
  • Metoda opadajućega salda tzv. degresivna metoda
  • Metoda amortizacije po jedinici proizvoda tzv. funkcionalna metoda

Za porezne svrhe priznaje se linearna metoda dok se računovodstveno amortizacija može obračunavati po sve tri metode. To znači da ukoliko bi se primjenjivala neka druga metoda (degresivna ili funkcionalna) prilikom sastavljanja prijave poreza na dobit trebalo bi utvrditi razliku između primjene linearne metode i metode koja se koristila. Ta razlika uvećala bi osnovicu poreza na dobit u samoj prijavi poreza na dobit.

Zakonom su utvrđene i stope koje su porezno priznate, ali dopuÅ”teno je i udvostručiti te stope.

Ubaciti tablicu excel Amortizacija stope

Amortizaciji ne podliježe sljedeće:

  • ZemljiÅ”te
  • Å uma
  • Umjetnička djela
  • Spomenici kulture