Darovanje/donacija je davanje u novcu, dobrima ili uslugama za koju se ne očekuje protučinidba od primatelja.

Porezno se priznaju donacije koje zadovoljavaju sljedeće kriterije: 

  • Donacije u kulturne, zdravstvene, znanstvene, odgojno-obrazovne, humanitarne, sportske, vjerske i druge svrhe 
  • Donacije do 2% ostvarenih prihoda prethodne godine
  • Ukoliko prelaze 2% prihoda postoji program/rjeÅ”enje nadležnog ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija

Porezno nepriznate donacije (uvećavaju osnovicu PD-a) su sljedeće:

  • Donacije iznad 2% ukoliko ne postoji program/rjeÅ”enje nadležnog ministarstva o  provedbi financiranja posebnih programa i akcija
  • Donacije u inozemstvo
  • Donacije pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost s ciljem ostvarivanja dobiti/dohotka
  • Donacije u prvoj godini poslovanja jer ne postoje prihodi prethodne godine na temelju kojih bi se moglo utvrditi 2% porezno priznate donacije

Dokumenti koje je potrebno imati kod donacije:

  • Izvod banke gdje se vidi donacija (kod donacije u novcu)
  • Potvrdu o preuzimaju robe potpisanu od strane primatelja donacije (kod donacije u robi/dobrima)
  • Odluka o donaciji, u nastavku primjer Odluke: