Društvo s ograničenom odgovornosti (d.o.o.) i Jednostavno društvo s ograničenom odgovornosti (j.d.o.o.) predujam dobiti vlasnicima može isplatiti u tekućoj godini za tekuću godinu. Što znači da premda još nije završena godina, za 2021. godinu vlasnik si može isplatiti tzv. predujam dobiti u tekućoj 2021. godini.

Prije same isplate predujma dobiti potrebno je sastaviti privremeni račun dobiti i gubitka. Ukoliko račun pokazuje dobit, Društvo može isplatiti predujam dobiti:

  • D.o.o. može isplatiti predujam dobiti do iznosa iskazanog u privremenom računu dobiti i gubitka.
  • Kod j.d.o.o. postoji obveza unošenja 25% dobiti u zakonske rezerve, tako da bi kod njih iznos dobiti iz privremenog računa dobiti i gubitka trebalo umanjiti za tih 25%, odnosno iznos predujma dobiti koji si vlasnici mogu isplatiti manji je za 25% od iznosa dobiti iz privremenog računa dobiti i gubitka.

Društvo pri isplati predujma mora obračunati i platiti porez na dohodak od kapitala po stopi od 10% uvećan za pripadajući prirez (vlasnik je hrvatski rezident). Također potrebno je sastaviti i Odluku o isplati predujma dobiti.

Ako je vlasniku isplaćen predujam dobiti, a po isteku godine utvrđena je dobit u manjem iznosu, nastala razlika smatra se dohotkom od kapitala po osnovi izuzimanja vlasnika i oporezuje se po stopi od 30% uvećanoj za pripadajući prirez.