Prema Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20., 1/21., 102/22., 112/22., 156/22., 1/23. i 56/23.), donosimo Vam pregled iznosa najčešće isplaćivanih neoporezivih naknada.

Rbr.Vrsta neoporezivog primitkaIznos neoporezivog primitka
1Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)do 700 € godišnje
2Otpremnine prilikom odlaska u mirovinudo 1.400,00 €
3Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)do 140,00 € godišnje
4Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvudo 30,00 €
5Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevnodo 15,00 €
6Potpore za novorođenčedo 1.400,00 €
7Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 0,50 € po prijeđenom kilometru
8Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)do 1.120,00 € godišnje
9Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacijedo 1.800,00 € godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.
10Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnikado 1.200,00 € godišnje
11Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacijedo 500,00 € godišnje podmirene bezgotovinskim putem
12Uplate za III. stup mirovinskog osiguranjado 804,00 € godišnje
13Paušalna naknada za rad od domado 4,00 € po danu rada od kuće, a najviše do 70,00 € mjesečno
14CRO karticado 400,00 € godišnje 
15Dar u naravi djelatnikudo 133,00 € godišnje