Zamislite da razmišljate o kupnji restorana i želite od vlasnika kupiti firmu u čijem vlasništvu je restoran. Kako ćete odrediti cijenu koju ste spremni platiti?

Kada se odlučite za neki lokal, i pod uvjetom da je vlasnik raspoložen za pregovore, idući korak bio bi da pogledate što kažu financijski izvještaji, tj. bilanca i račun dobiti i gubitka (RDG).

Račun dobiti i gubitka (RDG)

RDG nam pokazuje rezultat poslovanja. Razlika između prihoda i troškova je dobit ili u slučaju kada su troškovi veći od prihoda – gubitak. RDG daje podatke za razdoblje, primjerice, za prošlu godinu, ovu godinu do današnjeg dana, prošli mjesec itd.

Kada se gledaju financijski izvještaji bitno je provjeriti i razumjeti koja dokumentacija je knjižena, pa ćemo uvijek provjeriti za koji mjesec su proknjiženi zadnji računi, izvodi banke, obračunata amortizacija itd.

Što će nas u ovom primjeru zanimati vezano za RDG:

RDG po godinama, po mjesecima da vidimo trendove prihoda, troškova i profitabilnosti.

Promete za određene, periode, dane ili doba dana, npr. ljetni mjeseci u odnosu na zimske mjesece, radni dan u odnosu na vikend, ručak u odnosu na večeru itd.

Bilanca

Što nas još zanima a nismo vidjeli u RDG-u a neophodno nam je za procjenu vrijednosti firme? Zanima nas vrijednost i struktura imovine, obveza i kapitala. Te podatke možemo vidjeti u bilanci. Bilanca se odnosi na određeni dan a ne period kao RDG. Npr. zanima nas stanje obveza ili novca na žiro računu na današnji dan ili npr. Stanje kapitala i imovine na datum 31.12.

S lijeve strane nam je imovina a s desne izvor te imovine koji može biti obveza ili kapital. Npr. firma može kupiti poslovni prostor uzimajući kredit (obveza) ili da vlasnici uplate kapital. Svakako više vrijedi firma gdje je veći udio kapitala u odnosu na obveze.  

Analizom bilance saznat ćemo koliko firma ima novaca na računu, nekretnina, vozila, opreme, koliko potražuje od kupaca  (tu će nas zanimati rizik naplate), ima li datih ili primljenih kredita, obveze prema dobavljačima, koliko ima zadržanih dobitaka ili gubitaka te koliko su vlasnici uplatili kapitala.

Je li moguće donijeti kvalitetnu odluku o kupnji na temelju samo jednog izvještaja? Apsolutno ne. Kafić može imati super profitabilnost u RDG-u a da je firma u ogromnom kreditu koji nije moguće otplatiti. Može firma imati super bilancu, da nema kredita, da ima u vlasništvu i prostor i dostavna vozila ali restoran slabo radi i posluje s gubitkom. Tu novi vlasnik mora procijeniti rizik i vrijeme koje mu je potrebno da ostvari profitabilno poslovanje.

Na koji način je procijenjena imovina u bilanci? Tu treba biti oprezan, npr nekretnina može u nabavi imati vrijednost 1 mil HRK, u periodu do danas može biti amortizirano 50% vrijednosti i bilanca će iskazivati vrijednost od 500 tis HRK. A moguće da je u tom gradu, u tom periodu narasla vrijednost nekretnina i da ona vrijedi 1.5 mil HRK. Isto tako, ako je uz to restoran visoko profitabilan, vlasnik će sigurno tražiti i premiju na taj iznos.

Što su potraživanja u imovini bilance? Kada mi prodamo npr. dostavno vozilo od 100 tis. HRK, izdamo kupcu fakturu i to nam je povećanje prihoda u RDG-u za taj iznos. Isto tako u tom trenutku nam je to i potraživanje od tog kupca. Kada on plati, potraživanje se zatvara, tj. smanjuju nam se potraživanja a povećava iznos uplaćenog novca. Znači jedan dio imovine nam se povećava (novac) a drugi smanjuje (potraživanja od kupca). Ako taj kupac ode u stečaj i ne možemo naplatiti to potraživanje onda je to samo brojka na papiru i rizičnost svih potraživanja u bilanci treba dobro provjeriti. Novac na žiro računu svakako više vrijedi nego potraživanje od kupca, iako su obje stavke sastavni dio imovine u bilanci.

 

Koja je realna cijena firme?

To je teško reći i postoji jako puno načina na koje možemo doći do prodajne cijene. Vlasnik će svakako htjeti dobiti minimalno vrijednost imovine ako je profitabilnost oko 0. Ako je profitabilnost ispod nule, onda bi kupac mogao imati osnove da kupi imovinu po nižoj cijeni. Ako je prostor u najmu onda treba vidjeti i ugovor ali i popričati s vlasnikom prostora. Ako je npr. firma unajmila i prostor i opremu i nema značajnu imovinu, cijena će se procijeniti na temelju profitabilnosti. Ako posluje u minusu, vlasnik ne može očekivati da će išta dobiti za firmu, a ako npr. ostvaruje dobit od mil. HRK godišnje može tražiti i cijenu od 5 mil. HRK iako nije vlasnik prostora.

 

Drugi primjeri procjene vrijednosti firme

 Postoje firme kod kojih se težište procjene stavlja na imovinu kao npr. firma koja ima u vlasništvu zgrade i planira iznajmljivati prostore.

Firme poput Googlea ili Facebooka se procjenjuju prvenstveno na bazi prihoda i profitabilnosti, promjene u vrijednosti nekretnina u vlasništvu tu neće igrati gotovo nikakvu ulogu. Isto tako neki nefinancijski podaci kao npr. broj aktivnih korisnika mogu imati velik utjecaj na vrijednost firme.