Direktor Društva koji odlazi u mirovinu (starosnu) ima sljedeće opcije:

  • Zaposliti se u društvu u kojem je direktor na maksimalno pola radnog vremena (4h) bez da gubi pravo na mirovinu. S time da bi njegova bruto plaća trebala biti u skladu s minimalnom direktorskom plaćom. Za 2021. godinu ona iznosi 5.967,65 kn/2 (pola radnog vremena)= 2.983,33 kn. Ukoliko mu je plaća manja od minimalne propisane umirovljenik će razliku morati nadoknaditi o privatnom trošku.  Na tu minimalnu osnovicu (pod pretpostavkom da ne koristi osobni odbitak na plaći i da živi u Zagrebu) njegova neto plaća bi iznosila 1.823,41 kn, odnosno ukupni doprinosi i porez bili bi 1.652,17 kn mjesečno.
  • Zaposliti će u nekom drugom društvu gdje također vrijedi pravilo o minimalnoj bruto plaći
  • Imenovati drugu osobu za direktora društva, a on može biti prokurist jer se prokurist ne smatra članom uprave, te nije obvezan plaćati doprinose i mirovina mu se ne obustavlja.

Direktor koji je korisnik mirovine, a nije istodobno osiguran po drugoj osnovi osiguranja gubi pravo na isplatu mirovine, te je dužan plaćati doprinose na minimalnu osnovicu koja u 2021. iznosi 9.181,00 kn odnosno mjesečno 3.351,07 kn doprinosa.

Odlazak obrtnika u mirovinu

Ukoliko obrtnik odlazi u mirovinu mora prestati obavljati samostalnu djelatnost u suprotnom gubi pravo na mirovinu. Dakle obrtnik ne može istovremeno primati mirovinu i obavljati samostalnu djelatnost.

Domaća radinost i sporedno zanimanje

Umirovljenik bez obustave mirovine (osim invalidske) može obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje. Ne može zapošljavati radnike, već djelatnost obavlja samostalno. Također propisano je ograničenje visine primitaka. Ostvareni bruto primici ne smiju prelaziti iznos od 10 bruto prosječnih mjesečnih plaća u razdoblju siječanj-kolovoz u godini koja prethodi kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju djelatnosti. Za 2021. godinu  taj iznos je 91.810,00 kn. Osoba u pravilu ne smije prijeći prag odnosno obvezna je odbiti posao s kojim bi ga prešla u protivnom gubi pravo na mirovinu. Umirovljenik koji ima sporedno zanimanje nema obvezu plaćanja doprinosa već samo poreza i prireza. Ukoliko ostvari primitke do 85.000,00 kn godišnji porez i prirez za 2021. godinu iznosi 1.504,50 kn što iznosi ukupno 1,77% primitaka dok ukoliko ostvari primitke veće od 85.000,00 plaća iznos od 2.035,50 kn godišnje što iznosi ukupno 2,217 % ukupnih primitaka (ako je ostvario maksimalni primitak od 91.810,00 kn).