Ugovor o radu

 •  ure─Ĺuje odnos izme─Ĺu poslodavca i radnika kojim radnik poslodavcu stavlja na raspolaganje svoje sposobnosti, stru─Źna znanja i vje┼ítine i za to prima pla─çu.
 • radnik posao obavlja nesamostalno, uz nadzor i prema uputama poslodavca
 • podlije┼że odredbama Zakona o radu
 • Obveznik obra─Źunavanja i obveznik pla─çanja svih doprinosa jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku ispla─çuje pla─çu:
  1. doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup)  – za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, po stopi od 20%

–  za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje, po stopi od 15%

 1. doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup): po stopi od 5%
 2.  doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje (II. stup): po stopi od 5%
 3. porez na dohodak pla─ça se po stopama od 20% ili 30%, a prirez ovisno o prebivali┼ítu odnosno uobi─Źajenom boravi┼ítu radnika.

Ugovor o djelu 

 • definiran je kao ugovor gra─Ĺanskog obveznog prava kojim se izvo─Ĺa─Ź obvezuje naru─Źitelju odraditi odre─Ĺeni posao za ┼íto ima pravo na naknadu.
 • izvo─Ĺa─Ź radi za svoj ra─Źun i na svoj rizik te u pravilu sam odre─Ĺuje kada ─çe, gdje i na koji na─Źin raditi. Izvo─Ĺa─Ź mo┼że ugovoreni posao odraditi osobno ili ga povjeriti tre─çim osobama.
 • podlije┼że odredbama Zakona o obveznim odnosima
 • Na primitke po osnovi ugovora o djelu pla─ça se:
  1. doprinos za mirovinsko osiguranje po stopi od 10% (I. stup 7,5 % i II. stup 2,5 %),
  2. doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 7,5%,
  3. porez na dohodak po stopi od 20% i prirez.

Ugovor o autorskom djelu 

 • njime se autor obvezuje korisniku autorskog djela isporu─Źiti originalnu intelektualnu tvorevinu iz knji┼żevnoga, znanstvenog i umjetni─Źkog podru─Źja koja ima individualni karakter i za to ostvaruje pravo na autorski honorar.
 • podlije┼że odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
 • U Zakonu se kao autorska djela osobito navode: jezi─Źna djela (pisana djela, govorna djela, ra─Źunalni programi), glazbena djela, s rije─Źima ili bez rije─Źi,  dramska i dramsko-glazbena djela, koreografska i pantomimska djela, djela likovne umjetnosti (s podru─Źja slikarstva, kiparstva i grafike), bez obzira na materijal od kojega su na─Źinjena, te ostala djela likovnih umjetnosti, djela arhitekture, djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna, fotografska djela i djela proizvedena postupkom sli─Źnim fotografskom, audiovizualna djela (kinematografska djela i djela stvorena na na─Źin sli─Źan kinematografskom stvaranju), kartografska djela, prikazi znanstvene ili tehni─Źke prirode kao ┼íto su crte┼żi, planovi skice, tablice i dr.
 • Na autorske honorare potrebno je obra─Źunati sljede─çe doprinose: 
  1. za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti: 
   • za umirovljenike i druge osiguranike samo I. stupa ÔÇô po stopi od 10%
   • za ostale osiguranike obveznike II. stupa ÔÇô po stopi od 7,5%;
  2.  doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje (II. stup) ÔÇô po stopi od 2,5%
  3. doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje ÔÇô po stopi od 7,5%.
  4. porez na dohodak obra─Źunava se po stopi od 20%.
  5. Pri utvr─Ĺivanju dohotka od autorskih naknada priznaje se svota pau┼íalnih izdataka u visini od 30% (kod umjetni─Źkih djela, uz potvrdu nadle┼żne udruge, pau┼íalni izdaci mogu biti uve─çani za dodatnih 25%) 
   • Pau┼íalni izdaci umanjuju osnovicu za pla─çanje doprinosa, poreza i prireza.

Primjer obra─Źuna pla─çe, ugovora o djelu i autorske naknade

Obra─Źuni se odnose na fizi─Źku osobu s prebivali┼ítem u Zagrebu u iznosu 6.000,00 kuna bruto.