Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a

Krajem godine potrebno je pregledati poslovanje i provjeriti da li je potrebno ući u sustav PDV-a ili ne. Također, obveznici koji već jesu u sustavu PDV-a, mogu rezimirati svoje poslovanje i odlučiti da li u njemu i dalje žele ostati.

Koji su uvjeti?

Uvjet za ulazak u sustav PDV-a je prelazak zakonskog praga od 300.000,00 kn u prethodnoj godini. Uzimaju se u obzir sve isporuke navedenog poduzetnika, tj. svi oporezivi primitci. Postoje dvije vrste ulaska poduzetnika u sustav PDV-a:

  • Ulazak u sustav PDV-a po sili Zakona – ukoliko poduzetnik pređe prag od 300.000,00 kn u prošloj kalendarskoj godini, tada se najkasnije do 15.01. sljedeće godine mora prijaviti u sustav PDV-a. Ukoliko se mora prijaviti u sustav PDV-a po sili Zakona, poduzetnik može izaći iz sustava početkom sljedeće godine ukoliko će imati promet manji od 300.000,00 kn godišnje.
  • Dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a- to se događa ukoliko poduzetnik ne prelazi prag od 300.000,00 kn oporezivih primitaka/prihoda godišnje no ipak želi ući u sustav PDV-a sljedeće godine. Tada također mora obavijestiti Poreznu Upravu o tome najkasnije do 15.01. sljedeće godine. No, bitno je napomenuti da, ukoliko poduzetnik dobrovoljno uđe u sustav PDV-a, u njemu mora i ostati 5 godina kalendarskih godina.

Kako se prijaviti?

U sustav PDV-a se prijavljuje putem Zahtjeva za registriranje za potrebe Poreza na dodanu vrijednost.  Zahtjev se tada dostavlja nadležnoj Poreznoj Upravi koja ga provjerava i zatim donosi Rješenje o istome. Novina je ta što Porezna Uprava  može, ali ne mora donijeti Rješenje da bi ulazak u sustav PDV-a vrijedio. Obrazac se mora dostaviti u Poreznu Upravu najkasnije do 15.01. sljedeće godine, što znači da će porezni obveznik ući u sustav PDV-a od 01.01. te godine.

Potrebno je napomenuti da novoosnovani porezni obveznik ne mora podnositi zahtjev za dobrovoljnim ulaskom u sustav PDV-a već se smatra da je ušao dobrovoljno u onom obračunskom razdoblju u kojemu je počeo obračunavati PDV na oporezive isporuke, te u propisanom roku podnio prijavu PDV-a.

Također je ukinuto preračunavanje isporuka na godišnju razinu novoosnovanih poreznih obveznika. To bi značilo da ukoliko je npr. porezni obveznik počeo poslovati u prosincu 2014 godine i ostvario oporezive isporuke u iznosu od 229.000,00, ne mora ući u sustav PDV-a od 01.01.2015. jer nije prešao prag od 230.000,00 kn.

Izlazak iz sustava PDV-a

Prvotno se treba provjeriti da li poduzetnik ispunjava uvjete za izlazak iz sustava PDV-a, a to su:

  • Ukoliko je dobrovoljno ušao u sustav PDV-a, da je proteklo 5 godina koliko je morao u njemu biti po sili Zakona te da mu ukupni iznos oporezivih primitaka u tekućoj godini ne prelazi iznos od 300.000,00 kn (bez obzira jesu naplaćen ili ne, čak i kod obrtnika),
  • Ukoliko je ušao u sustav PDV-a po sili Zakona, da mu ukupni oporezivi primici (bez obzira jesu naplaćen ili ne, čak i kod obrtnika) ne prelaze prag od 300.000,00 bez PDV-a.

Ukoliko poduzetnik ispunjava prethodno navedene uvjete, može izaći iz sustava PDV-a. Iz sustava PDV-a se izlazi Zahtjevom za izlazak iz registra obveznika PDV-a.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/3473-391.