Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a

Krajem godine potrebno je pregledati poslovanje i provjeriti je li potrebno ući u sustav PDV-a ili ne. Također, obveznici koji već jesu u sustavu PDV-a mogu rezimirati svoje poslovanje i odlučiti žele li u njemu i dalje ostati.

Koji su uvjeti?

Uvjet za ulazak u sustav PDV-a je prelazak zakonskog praga od 300.000,00 kn u prethodnoj godini. Uzimaju se u obzir sve isporuke navedenog poduzetnika, tj. svi oporezivi primitci. Postoje dvije vrste ulaska poduzetnika u sustav PDV-a:

  • Ulazak u sustav PDV-a po sili Zakona – ukoliko poduzetnik pređe prag od 300.000,00 kn u prošloj kalendarskoj godini, tada se najkasnije do 15.01. sljedeće godine mora prijaviti u sustav PDV-a. Ukoliko se mora prijaviti u sustav PDV-a po sili Zakona, poduzetnik može izaći iz sustava početkom sljedeće godine ukoliko će imati promet manji od 300.000,00 kn godišnje.
  • Dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a- To se događa ukoliko poduzetnik ne prelazi prag od 300.000,00 kn oporezivih primitaka/prihoda godišnje, no ipak želi ući u sustav PDV-a sljedeće godine. Tada također mora obavijestiti Poreznu Upravu o tome najkasnije do 15.01. sljedeće godine. No, bitno je napomenuti da, ukoliko poduzetnik dobrovoljno uđe u sustav PDV-a, u njemu mora i ostati 3 kalendarske godine.

Kako se prijaviti?

U sustav PDV-a se prijavljuje putem  Zahtjeva za registriranje za potrebe Poreza na dodanu vrijednost.  Zahtjev se šalje elektronskim putem kroz sustav e-porezne, PU Zahtjev provjerava i zatim donosi Rješenje o istome. Obrazac se mora poslati u Poreznu Upravu najkasnije do 15.01. sljedeće godine, što znači da će porezni obveznik ući u sustav PDV-a od 01.01. te godine.

Izlazak iz sustava PDV-a

Prvotno se treba provjeriti ispunjava li poduzetnik uvjete za izlazak iz sustava PDV-a, a to su:

  • Ukoliko je dobrovoljno ušao u sustav PDV-a, da su protekle 3 godine koliko je morao u njemu biti po sili Zakona te da mu ukupni iznos oporezivih primitaka u tekućoj godini ne prelazi iznos od 300.000,00 kn 
  • Ukoliko je ušao u sustav PDV-a po sili Zakona, da mu ukupni oporezivi primici ne prelaze prag od 300.000,00 bez PDV-a.

Ukoliko poduzetnik ispunjava prethodno navedene uvjete, može izaći iz sustava PDV-a. Iz sustava PDV-a se izlazi Zahtjevom za izlazak iz registra obveznika PDV-a.