Od 01.01.2015. uvedena je mogućnost izbora obračuna PDV-a. 

Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poreza na dodanu vrijednost koji je dana 25.11.2014 usvojen na 15.sjednici Hrvatskog Sabora, u sustav PDV-a uvodi se mogućnost obračuna PDV-a po naplaćenim naknadama.

Od  01.01.2021. prag za ulazak u sustav PDV po naplaćenim naknadama povećan je sa 7.500.000,00 kn na 15.000.000,00 kn. Dakle porezni obveznik čija vrijednost isporuka u prethodnoj godini nije prešla 15.000.000,00 kn može obračunavati i plaćati PDV po naplaćenim naknadama. 

Porezni obveznik koji zadovoljava uvjet i želi primjenjivati ovakav postupak obračuna mora najkasnije do kraja tekuće godine obavijestiti Poreznu Upravu pisanom Izjavom o primjeni postupka obračuna PDV-a po naplaćenim naknadama.

Što ako se odlučite na takav obračun PDV-a?

Ukoliko poduzetnik odluči primjenjivati ovaj način obračuna PDV-a mora voditi računa o sljedećem:

 • Na računu je potrebno navesti napomenu ”Obračun prema naplaćenim naknadama”,
 • Mora osigurati sve potrebne podatke o utvrđivanju i plaćanju PDV-a – to znači da je potrebno voditi evidencije u kojima se lako i razumljivo može uvidjeti kojeg datuma je račun naplaćen/plaćen te u kojem razdoblju obračuna PDV-a je evidentiran,
 • Za potrebe ovog postupka obračuna prilagođene su i odredbe članka 85.stavka 2.Zakona o PDV-u kojima je dodana točka j). U spomenutoj točki je propisano da porezni obveznik u prijavi za PDV koja se odnosi na određeno razdoblje mora navesti i ”podatak o primjeni postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama”,
 • Morat će primjenjivati ovakvu vrstu obračuna 3 godine prema članku 125. stavak k).

Iznimke od primjene postupka

Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje se na:

 1. Isporuke dobara unutar Europske Unije,
 2. Stjecanje dobara unutar Europske Unije,
 3. Isporuke ili premještanje dobara iz članka 30.stavaka 8. i 9. ovog Zakona,
 4. Usluge iz članka 17.stavka 1. ovog Zakona,
 5. Isporuke u okviru posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici.

Pojednostavljeno, za gore navedene iznimke je potrebno slati PDV obrazac kao i prije, prema obračunu prema obavljenim uslugama, bez obzira da li su naplaćene/plaćene. 

Prestanak obavljanja postupka obračuna

Porezni obveznik koji je primjenjivao ovakav postupak obračuna PDV-a, u prijavi PDV-a za prvo razdoblje oporezivanja nakon prelaska na obračun PDV-a prema obavljenim isporukama mora napraviti sljedeće:

 • Iskazati sve obavljene, a nenaplaćene isporuke prije promjene načina obračuna PDV-a kao naplaćene te,
 • Ima pravo odbiti PDV sadržan u primljenim isporukama koje nije platio do promjene načina obračuna PDV-a.

Također, uz navedenu prijavu porezni obveznik treba dostaviti:

 • Popis svih izdanih a nenaplaćenih računa i
 • Svih primljenih, a nenaplaćenih računa do promjene načina obračuna PDV-a.

Napomena:

Također jedna novina u Zakonu je ta da će kupac dijeliti odgovornost za neplaćeni PDV prema svom dobavljaču. Kako?

Uvidom u Zakone se otkrilo da, ukoliko porezni obveznici koji primjenjuju postupak obračuna PDV-a prema naplaćenim naknadama, ne mogu taj PDV priznati dok im nije plaćen. Istovremeno obveznici koji ne primjenjuju ovaj postupak obračuna PDV-a taj pretporez mogu koristiti bez obzira da li su račun platili ili ne, što vodi do toga da se iz proračuna vraća iznos pretporeza po određenoj isporuci, prije nego li su iz te iste isporuke sredstva uopće prikupljena.

Zbog toga Zakon propisuje sljedeće:

”Porezni obveznik kojemu je obavljena isporuka usluga ili dobara u tuzemstvu odgovara za plaćanje PDV-a u slučaju kada poreznom obvezniku koji mu  je obavio isporuku nije platio najmanje iznos PDV-a obračunanog na računu u roku propisanom posebnim propisom o financijskom poslovanju od dana izdavanja računa.”