Što treba sadržavati putni nalog?

Prije svega treba znati što se smatra putnim nalogom.  Putnim nalogom se smatra putovanje na udaljenost veću od 30 km od radnog mjesta radnika, ali pazite! Ako ste iz Zagreba, i morate otići na par sati nešto obaviti u Samobor, to se i dalje smatra putnim nalogom te ga morate obračunati bez obzira što nema dnevnice za isplatu.

Putni nalog se sastoji od 2 stranice:

 1. Putni nalog – stranica na kojoj se popunjavaju opći podaci o putnom nalogu. Npr. broj putnog naloga, podaci o djelatniku, datum izrade putnog naloga i sl. – ispunjava se prije odlaska na put
 2. Putni račun – stranica na kojoj se vrši obračun putnog naloga (obračun kilometraže, troškova putovanja, dnevnica i dr.) – ispunjava se po povratku s puta

Prva stranica putnog naloga – putni nalog

Prije svega putni nalog obavezno treba sadržavati:

 • Broj putnog naloga
 • Mjesto i datum izrade putnog naloga
 • Ime i prezime djelatnika koji ide na službeni put
 • Radno mjesto osobe koja ide na službeni put
 • Datum kretanja na službeni put
 • Mjesto i država u koju djelatnik ide na službeni put
 • Svrha putovanja (Radi čega? Za zadaćom …?)
 • Opis automobila kojim se putuje na službeni put (marka automobila, registarske tablice automobila)
 • Naziv poduzeća koje će isplatiti putni nalog (Npr. troškovi putovanja terete….)
 • Napomenu : Nakon povratka u roku od 3 dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pisano izvješće o izvršenju zadaće. – Molim Vas obratite pažnju na ovu napomenu te svakako pazite na to da Vam je datum obračuna putnog naloga zaista najviše 3 dana od dana povratka sa službenog puta.
 • Također, potrebno je navesti pisano izvješće o izvršenju zadaće sa službenog puta. U sve češćim kontrolama inspekcije su zaista stroge te Vam neće priznati putni nalog koji nema priloženo pisano Izvješće o putu. Pisano izvješće je zapravo dokument u kojem Vi napismeno u par rečenica opišete što ste radili na službenom putu. Ukoliko ste išli na sastanak sa poslovnim partnerom, svakako navedite naziv trgovačkog društva, obrta ili ime i prezime fizičke osobe s kojom ste se sastali.

Druga stranica putnog naloga – putni račun:

Nakon putnog naloga prelazimo na putni račun. Obavezne stavke na putnom računu su:

 • Ime i prezime djelatnika
 • Radno mjesto djelatnika koji je išao na službeni put
 • Datum obračuna putnog naloga
 • Datum i sat polaska na službeni put
 • Datum i sat povratka sa službenog puta
 • Broj sati provedenih na službenom putu
 • Broj dnevnica – prisjetimo se: ukoliko ste više od 8, a manje od 12 sati u jednom danu na službenom putu, tada si obračunavate pola dnevnice (u RH 1 dnevnica=200,00 kn; ½ dnevnice = 100,00 kn) za taj dan. Ukoliko ste više od 12 sati u jednom danu na službenom putu , tada Vam je to jedna cijela dnevnica. Iznos dnevnice za svaku državu je drugačiji i potrebno ga je prije obračuna provjeriti.

Također, napominjem da kada spominjemo iznose dnevnica za obračun putnih naloga, tada uvijek govorimo o najvećem neoporezivom iznosu koji si smijete isplatiti za dnevnicu po zakonima u RH.

Ukoliko si isplatite veću dnevnicu, razlika između nove dnevnice i porezno priznate dnevnice se smatra neto plaćom, te je na nju potrebno obračunati doprinose iz plaće, porez, prirez te doprinose na plaću.

Možete isplatiti i manju dnevnicu od neoporezivog iznosa. Tada je potrebno napisati Odluku o manjem iznosu dnevnice koja će isplaćivati.

U tom slučaju, pazite da onda svi zaposlenici u trgovačkom društvu primaju dnevnice u istom iznosu i da niti jedan radnik nema tzv. povlašteni položaj u odnosu na druge ukoliko prima isplatu veće dnevnice od ostalih. Svi djelatnici za isto mjesto na koje idu na službeni put trebaju dobiti isti iznos dnevnice.

 • Početno stanje brojila – obavezno navesti !
 • Završno stanje brojila-  obavezno navesti ! Ukoliko nemate navedeno početno i završno stanje brojila kazne u slučaju inspekcije su visoke.
 • Obračun prijevoznih troškova – Ovdje je potrebno upisati kilometražu prijeđenog puta. Ukoliko ste privatnim automobilom išli na službeni put tada si možete zaračunati 2 kn po prijeđenom kilometru službenog puta. Ukoliko ste išli službenim vozilom tada, svejedno morate navesti kilometražu prijeđenog puta no ne možete si zaračunati 2 kn po kilometru.

Ovdje također napominjemo da ukoliko idete privatnim automobilom na službeni put, on ne mora glasiti na Vaše ime i biti Vaš. Možete ići na službeni put sa autom koji glasi na neku drugu osobu (prijatelja, brata, sestru …)

 • Obračun ostalih troškova –  U ovom dijelu se obračunavaju troškovi hotela, autoceste, itd. Ako plaćate ENC uređajem, obvezni ste priložiti  ispis sa interneta iz kojeg je vidljiv broj ENC kartice, datum i vrijeme ulaza i izlaza s ceste te cijena izražena u kunama.

Ovdje je također bitno napomenuti da, ukoliko ste po putnom nalogu boravili negdje više od 1 dana, smatra se da ste morali negdje prenoćiti. Na to pripazite! Ako niste prespavali u hotelu, nego kod poznanika ili obiteljskog prijatelja, potrebno je to u Izvješću s puta navesti (ime i prezime osobe kod koje ste prenoćili).

 Bitne napomene:

 1. Uz svaki putni nalog mora biti priložen dokaz da je osoba stvarno bila u tom mjestu (račun od kave, ručka i sl…). Račun ne mora biti R1 i ne mora se priznati u putni nalog, ali Vam svakako može poslužiti kao dokaz da ste za vrijeme koje ste stavili u putni nalog zaista bili u mjestu koje ste naveli.
 2. Ukoliko prilažete trošak noćenja na kojem je zaračunat doručak u hotelu to Vam se priznaje kao trošak noćenja u cijelosti. No, ukoliko priložite račun na kojem je zaračunat i ručak, to Vam se više ne priznaje kao trošak noćenja nego Vam se smanjuje dnevnica za službeni put. Dnevnica se umanjuje za 30% za dan kad je plaćen ručak, odnosno 60% ukoliko isti dan ima ručak i večeru.
 3. Ukoliko putujete kroz više država na službenom putu, potrebno je zapisati točno vrijeme prelaska granice svake države te istu evidenciju priložiti uz putni nalog.